โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงาน เสวนา “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน ( FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA : FH ) ”
October 26 / 2023

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2566 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล และทีมองค์กรพยาบาล จัดงานเสวนา “ครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลไขมัน ( FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA :FH ) ”

ให้ความรู้และทำความเข้าใจโรคไขมัน กับครอบครัว ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อรุ่นได้ โดย โรคไขมันในเลือดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ

การให้ความรู้และความเข้าใจ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และการวางแผน

ป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ

.

ภายในงาน มีการตรวจวัดประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้น and FH family tree พร้อมให้คำปรึกษาโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม มาให้ความรู้ใน เรื่อง การเช็กสัญญาณความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม

และ นพ.รัตนชัย ชาญชัย อายุรแพทย์โรคหัวใจ และมัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “ FH จะรักษาโรคได้อย่างไร ? ”

.

นอกจากนั้น ในช่วงเสวนา ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อมูลสุขภาพใน เรื่อง ครอบครัวปลอดภัยห่างไกลไขมัน จาก นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล, คุณประพันธ์ บูรณุปกรณ์ , นพ.รัตนชัย ชาญชัย, และ พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์

ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคไขมัน พร้อมตอบข้อซักถาม คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม