โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
October 28 / 2023

 

 

วันที่ 27 ก.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)" โดยนายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

.

ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ และมีกิจกรรมรับของที่ระลึก สิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

 

#โรคหลอดเลือดสมอง

#นายแพทย์ประชา

#หมอประชาผ่าตัดสมอง

#นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งที่9