โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพในงาน Health For You Plus
October 30 / 2023

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพในงาน Health For You Plus มหกรรมการดูแลสุขภาพและการวางแผนทางด้านการเงิน จัดขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน โดยภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการอาหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม