เตือนภัย!!! 5โรคปลายฝนต้นหนาว ที่เด็กต้องระวัง
November 15 / 2023

 

 

                 ปลายฝนต้นหนาวเป็นฤดูที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอากาศเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะอากาศที่มีความชื้นจากฝน ความแปรปรวนของอุณหภูมิ และความหนาวเย็นที่กำลังเข้ามา สภาพแวดล้อมเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเด็กๆขึ้นหลายโรค รวมไปถึงมีผลต่อสุขภาพของเด็กๆในหลายๆด้าน วันนี้เรายกเอา 5 โรคร้ายที่เกิดขึ้นมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว มาให้ผู้ปกครองความทำความเข้าใจและใช้การป้องกันที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ลูกๆของเราปลอดภัยแข็งแรงในช่วงเวลานี้นั่นเอง

 

 

 

1.ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคทางเดินหายใจที่ติดต่อได้ง่าย เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคนทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆที่จะมีอาการรุนแรงกว่ามาก ได้แก่ มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ และปวดกล้ามเนื้อ ไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้อีกด้วย เช่น โรคปอดบวม มักจะติดต่อกันได้จากการไอ จาม หรือการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ สามารถป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี และควรปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี เช่น การล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากาก และไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยคนอื่น ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้

 

2. โรคปอดบวม (Pneumonia)

โรคปอดบวมเป็นภาวการณ์ติดเชื้อในปอด เนื่องจากการมีของเหลวสะสมในถุงลมปอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็ว มีไข้ และเจ็บหน้าอก โรคปอดบวมอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย และสามารถส่งผลต่อเด็กๆได้ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้ว ผู้ปกครองสามารถป้องกันลูกๆได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน และรักษาสุขภาพให้ดี หากมีอาการหรือสัญาณของอาการป่วยโรคปอดบวม ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อรักษาอย่างทันท่วงที

 

3. โรคภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาจทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อาการแพ้เหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น จาม น้ำมูกไหล และคันตา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระวังถึงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้กับลูกของคุณ และหาทางป้องกันเพื่อลดการสัมผัส หากมีอาการแพ้เกิดขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ หรือ ใช้ยาแก้แพ้ที่แพทย์สั่ง เพื่อรักษาอาการไม่ให้รุนแรงมากขึ้น และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ขึ้น

 

 

4. โรคRSV

โรค Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสที่พบบ่อยกับเด็กๆ ซึ่งส่งผลต่อเด็กเล็กและทารก อาการต่างๆ ได้แก่ ไอ หายใจมีเสียงวี๊ด และหายใจลำบาก ทารกที่คลอดก่อนกำหนด และผู้ที่มีภาวะผิดปกติของหัวใจหรือปอดจะยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบได้ มาตรการป้องกัน ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆอย่างถูกต้อง การหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ การใช้ของร่วมกัน และในกรณีที่มีอาการรุนแรง ควรรีบปรึกษาแพทย์ และให้รีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยด่วน

5. โรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Desease) เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน อาการของโรคมักมีผื่น หรือตุ่มใสขึ้นที่มือ เท้า และปาก พร้อมด้วยอาการไข้และเจ็บคอ กินอาหารได้น้อย เจ็บปาก โดยโรคนี้สามารถติดต่อได้ผ่านทางระบบทางเดินอาหาร และการหายใจ มักระบาดได้รวดเร็วจากโรงเรียน หรือ สถานรับเลี้ยงเด็ก วิธีการป้องกันโรค ได้แก่ การปฏิบัติทางด้านสุขอนามัยที่ดี เช่น การล้างมือบ่อยๆ จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคมือเท้าปากได้ หากบุตรหลานของคุณแสดงอาการ จำเป็นต้องให้พวกเขาอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นแพร่เชื้อ

 

 

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ผู้ปกครองควรยิ่งต้องระมัดระวัง สังเกตอาการของลูกๆเราอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นช่วงแวลาที่เสี่ยงต่ออาการป่วย รวมไปถึงโรคระบาดต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อหาทางป้องกันและรักษาเด็กๆหากมีอาการป่วยตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะลุกลามมีอาการรุนแรงมากขึ้น หากพบว่ามีอาการป่วยควรรีบพาลูกๆไปปรึกษาแพทย์ และไม่ควรให้ไปโรงเรียนเพื่อหยุดการติดต่อของโรค

 

หากท่านมีข้อสงสัยต้องการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางของ

โรงพยาบาลเด็กของเชียงใหม่ ราม

สามารถติดต่อได้ที่โทร. 052-004603