โรคอ้วนในเด็ก ไม่น่ารักเหมือนที่เห็น
December 21 / 2023

“โรคอ้วนในเด็ก” กลายเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคม เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ทำให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเด็กๆเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพมากเท่าไหร่ จากสถิติจำนวนของเด็กที่มีภาวะอ้วนเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยอัตราที่น่าเป็นห่วง พ่อแม่หลายคนอาจเห็นว่าการที่ลูกดูอ้วนจ้ำม่ำนั้นทำให้ดูน่ารักน่าชัง แต่หารู้ไม่ว่านั่นจะเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพของลูกน้อยโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว เราจะมาร่วมสำรวจหาสาเหตุของภาวะโรคอ้วนในเด็ก ผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีการป้องกันที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคนี้กัน

 

 

สาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก

 1. การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ : ลูกน้อยมักมีนิสัยที่บริโภคอาหารที่มีปริมาณแคลอรีสูง และอาหารที่มีความอิ่มตัวน้อย โดยเฉพาะขนมต่างๆ อาหารฟาสต์ฟู้ด ซึ่งล้วนแต่ส่งผลที่ไม่ดีนักต่อสุขภาพของเด็ก รวมไปถึงทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนได้ง่าย

 2. การออกกำลังกายน้อย : เด็กสมัยนี้มีนิสัยการออกกำลังกายน้อย และไม่เป็นประจำ ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาเล่นเกมมากขึ้น ทำให้ร่างกายขาดการออกกำลังกาย มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนมากขึ้น          

3. พฤติกรรมการนอน : การนอนที่ไม่เพียงพอหรือนอนมากเกินไป สามารถส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักของเด็กได้ จากพฤติกรรมดังกล่าวเด็กที่นอนดึก หรือตื่นสายก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้มากขึ้น           

4. พื้นฐานทางพันธุกรรม : บางครั้ง ความอ้วนก็มีสาเหตุมาจากทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อการสะสมไขมันในร่างกายได้ง่ายขึ้น ทำให้ภาวะของการอ้วนเกินพิกัดมักจะเกิดขึ้นกับสมาชิกส่วนใหญ่ของครอบครัวได้

 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพ

เด็กที่เกิดภาวะโรคอ้วน  จะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น  โดยเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

1. โรคเบาหวานและโรคหัวใจ : เด็กที่มีภาวะอ้วนกว่าปกติ จะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจในอนาคตที่สูงกว่าเด็กคนอื่น ซึ่งอาจลุกลามทำให้กลายเป็นโรคประจำตัวได้

2. ปัญหาเกี่ยวกับภาวะทางเพศของเด็กผู้หญิง : ภาวะโรคอ้วนสามารถส่งผลกระทบต่อภาวะทางเพศของเด็กได้ ทั้งในด้านของกายภาพและจิตใจ

3. ปัญหาสมรรถภาพ : เด็กที่มีภาวะของโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงสูงในการพบกับปัญหาทางสมรรถภาพของร่างกายในด้านต่างๆ รวมไปถึงประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ลดลงได้

 

 

 

 

วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคอ้วนในเด็ก

1. สร้างนิสัยการบริโภคอาหารที่ดี : ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กมีการการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะควรให้เด็กๆทานผัก ผลไม้ และอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 3 มื้อ  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูง อาหารหวานที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมาก รวมไปถึงอาหารที่มีความเค็มมาก จำพวก ฟาสต์ฟู้ด , ขนมถุง , น้ำอัดลม เป็นต้น

2. สนับสนุนการออกกำลังกาย : ผู้ปกครองควรสร้างนิสัยการออกกำลังกายของเด็กๆอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อการออกกำลังกายสำหรับเด็ก การสร้างวินัยในการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ ไม่เป็นเด็กติดเกม หรือใช้เวลานั่งเล่นเกมเป็นเวลานานๆมากจนเกินไป

3. ส่งเสริมนิสัยการนอนที่เหมาะสม : ผู้ปกครองควรจัดตารางและบริหารจัดการการนอนของเด็กให้ถูกต้องเหมาะสม อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ให้เด็กนอนดึก หรือตื่นสายเกินไป อาจมีการจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการนอนในเด็กให้มีประสิทธิภาพ

4. สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน : สถานศึกษาและบ้านควรส่งเสริมนโยบายที่สนับสนุนในด้านสุขภาพที่ดีแก่เด็กๆ มีการให้ความรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เด็กเกิดความรู้เท่าทันต่อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคอ้วนเกินภาวะปกติ หมั่นให้เด็กๆได้ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

 

 

ภาวะโรคอ้วนในเด็กถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับความสนใจอย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกๆของเรามีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี การรับรู้สาเหตุ ผลกระทบ และการป้องกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างสังคมให้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไป พ่อแม่ควรจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกๆอย่างใกล้ชิด สร้างนิสัยที่ดี มีวินัยต่อสุขภาพของลูกให้เกิดขึ้น และคอยดูแลสุขภาพลูกน้อยของเราอยู่เสมอ การที่ลูกเราดูอ้วนตุ้ยนุ้ยน่ารัก อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพของลูกเราอย่างที่เห็นก็ได้ 

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยใดสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร.052-004699