โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2567
January 17 / 2024

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ นพ.วรพันธ์ อุณจักร และ นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2567 โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป

ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม