โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา "PM 2.5 รับมือ รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งปอด" เพื่อสร้างการรับรู้เชิงป้องกัน กับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่
May 13 / 2024

 

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานเสวนา ในหัวข้อ "PM 2.5 รับมือ รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งปอด" โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปวิน บัดติยา อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤต โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในวันนี้

.

นายแพทย์ปวิน บัดติยา อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤต โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ โดยสถิติแต่ละปี พบว่ามีจำนวน ค่าIQ Air ของฝุ่น PM2.5 ในอัตราที่สูงและสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติตรงนี้จึงส่งผลให้ ฝุ่นPM2.5 ถือเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาสุขภาพ มีผลกระทบทำให้เกิดโรคต่อหลายระบบของร่างกาย โดยเฉพาะ "โรคมะเร็งปอด" การจัดงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เชิงป้องกันแก่ผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อรู้เท่าทันถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการป้องกัน การตรวจค้นหาความเสี่ยงจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่เนิ่น ๆ

.

ภายในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 30 ท่าน โดยได้รับสิทธิพิเศษ ในการตรวจค้นหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น CT Chest Low Dose โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น ในช่วงเสวนา ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังข้อมูลสุขภาพใน เรื่อง PM 2.5 รับมือ รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งปอด โดยนายแพทย์ปวิน บัดติยา พร้อมตอบข้อซักถาม คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม