โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมตรวจสุขภาพงานสัมมนา" MTL Big Opening Day " บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
May 13 / 2024

 

วันที่ 12 พ.ค. 67 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานสัมมนา" MTL Big Opening Day " บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ภายใจงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชชีพ พร้อมตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักในโรคกระดูกพรุน (Frax Scroe)  ให้สำหรับตัวแทนประกันภัย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ณ ห้อง Covention ชั้น 5 

 

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม