โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567
June 03 / 2024


โรงพยาบาลเชียงใหม่รามออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 ณ เชียงใหม่ฮอลล์,เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 


.
ภายในงาน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดเตรียมทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลและบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการช่วยแก่ผู้เข้าแข่งขันกรณีบาดเจ็บ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการดูแลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม