เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องไวรัส RSV ในเด็กกลุ่มเสี่ยง
June 05 / 2024

 

 

RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ที่แพร่ระบาดในเด็กจำนวนกว่า 90% ในช่วงสองขวบปีแรก ซึ่งมีฤดูกาลแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส RSV จะเริ่มขึ้นในช่วงมิถุนายนถึงธันวาคม และจะมีการระบาดหนักในช่วงสิงหาคมถึงกันยายน 

 

การป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ด้วย "ยาเสริมภูมิคุ้มกัน" ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นเกาะป้องกันตลอดฤดูกาลแพร่ระบาด จะช่วยลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส RSV อย่างรุนแรงได้

 

อาการของไวรัส RSV

 • มีไข้  คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอมีเสมหะ
 • หายใจหอบเหนื่อย เสียงหายใจดังวี้ด
 • ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียว (หากเป็นการติดเชื้อขั้นรุนแรง)

 

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส RSV 

 • ทารกที่คลอดก่อนกำหนด (ก่อนครบ 35 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์)
 • เด็กที่มีโรคปอดเรื้อรังและอายุไม่เกิน 2 ปี
 • เด็กที่มีโรคหัวใจแต่กำเนิดและอายุไม่เกิน 2 ปี

 

การป้องกันการติดเชื้อเบื้องต้น

 • หมั่นล้างมือให้สะอาด
 • หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดและสถานที่ที่มีเด็กรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นหวัดหรือมีไข้
 • ทำความสะอาดของเล่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม และผ้าปูที่นอนให้สะอาดอยู่เสมอ

 

 

 

 

"ยาเสริมภูมิคุ้มกัน"ป้องกันไวรัส RSV

เป็นตัวเลือกการดูแลสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัส RSV ที่ส่งผลให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจระดับรุนแรง โดยต้องฉีดต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดฤดูกาลการแพร่ระบาดของไวรัส RSV นับเป็นระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
 
 ประสิทธิภาพในการป้องกันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
 • ลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดจำนวนวันที่เข้ารับการรักษา
 • ลดการเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU)

 

 • ลดความรุนแรงของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (LRTI) 

    - เด็กที่คลอดก่อนกำหนด แต่ไม่ได้มีโรคปอดเรื้อรัง  

    ลดความรุนแรงของการติดเชื้อ ลงถึง 78% 

    - เด็กที่เป็นโรคปอดเรื้อรังในทารกแรกเกิด (BPD)   

    ลดความรุนแรงของการติดเชื้อ ลงถึง 39% 

    - เด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด  (CHD)         

    ลดความรุนแรงของการติดเชื้อ ลดลงถึง 45% 

 

 


 

 

การเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันเชื้อไวรัส RSV

 ตลอดฤดูกาลของการแพร่ระบาดของเชื้อ

จะทำให้สามารถรับมือและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก  โทร 052-004699 ต่อ 5148,5149