ศูนย์รักษาอัมพาต

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

ศูนย์รักษาอัมพาต โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

     โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ( Stroke) หรือโรคอัมพาตพบบ่อยเป็นอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยอาการมักเกิดอย่างรวดเร็ว หรือ ทันทีทันใด เนื่องจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงตีบตัน แต่ในบางครั้งอาจมีอาการแบบเป็นๆ หายๆ หรือ ค่อยๆ เป็นเรื่อยๆ ในระยะเวลาอันสั้น แต่ใช้เวลาฟื้นตัวนาน หากได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและ รวดเร็วตั้งแต่แรก จะสามารถลดอัตราการตายและ พิการลงได้มาก สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ

    โรคหลอดเลือดสมองนี้ ในผู้หญิงมักจะเกิด  กับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง เป็นโรคหัวใจ อาทิ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดหัวใจตีบ เคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบมาก่อนซึ่งมีโอกาสในการเกิดโรคซ้ำ 10% ใน 1 ปีแรก สูบบุหรี่ มีน้ำหนักมาก นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน เคยรับประทานยาคุมกำเนิด ยังเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอีกโรคด้วย

 

 สัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวัง

 

 

 

     โรคหลอดเลือดสมองนี้ ในผู้หญิงมักจะเกิด  กับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง เป็นโรคหัวใจ อาทิ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หลอดเลือดหัวใจตีบ เคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบมาก่อนซึ่งมีโอกาสในการเกิดโรคซ้ำ 10% ใน 1 ปีแรก สูบบุหรี่ มีน้ำหนักมาก นอกจากนี้ผู้หญิงที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน เคยรับประทานยาคุมกำเนิด ยังเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอีกโรคด้วย
    
     ทั้งนี้ ในการรักษานั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การอภิบาลผู้ป่วยเพื่อไม่ให้โรคลุกลาม และไม่เกิดโรคซ้ำอีก ซึ่งต้องมีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้นการป้องกันการเกิดซ้ำ และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและประคับประคอง อย่างไรก็ตาม กับคนทั่ว ๆ ไป “ดีที่สุดก็ย่อมเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรค”

     “การป้องกันนั้นจะต้องใช้ชีวิตแบบใส่ใจสุขภาพ เช่น ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และหมั่นตรวจสุขภาพ เป็นประจำ ก็จะลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้”

 

 

 

 

 

....หากมีอาการเหมือนสัญญาณที่กล่าวมาข้างต้น....
อย่านิ่งนอนใจ รีบไปพบแพทย์อย่างรวดเร็ว
ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี หากถึงมือแพทย์ช้าอาจเป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตตลอดชีวิต
คุณมีเวลารักษาชีวิตของตนเองเพียง 4.5 ชั่วโมง เท่านั้น..!!

 

 

  • อนิเมชั่นเรื่อง "โรคหลอดเลือดสมอง"

  • การตรวจหลอดเลือดตีบตันเพื่อป้องกันอัมพาตเฉียบพลัน