โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม มีการตกแต่งด้วยรูปแบบที่น่ารัก สวยงาม และมีบรรยากาศเป็นมิตรกับเด็ก (Children Friendly Hospital) เป็นการเปิดมิติใหม่ของการตรวจรักษา ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และลดความหวาดกลัวในการมาโรงพยาบาลของเด็ก อีกทั้งยังมีการแยกพื้นที่ระหว่างเด็กป่วยและเด็กที่มาฉีดวัคซีนออกจากกัน เพื่อเป็นการปกป้องเด็กที่มาฉีดวัคซีนไม่ให้มีการติดเชื้อจากเด็กป่วย ซึ่งทำให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองมั่นใจได้ว่ามาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจะไม่ติดเชื้อจากเด็กป่วยแน่นอน

โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม ยังยกระดับการรักษาของโรงพยาบาลโดยจัดหากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ทั้งกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดเด็ก ด้านโรคภูมิแพ้เด็ก ด้านโรคพัฒนาการเด็ก โรคเลือดเด็ก และโรคติอเชื้อเด็ก จึงทำให้แผนกผู้ป่วยนอกเด็กนี้ ได้ดำเนินการเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

  • hMPV ไวรัสตัวร้าย

  • ไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

  • วัคซีนรวม 5 โรค 6 โรค