วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

-ราคานี้รวมค่าวัคซีน เวชภัณฑ์อุปกรณ์ ค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์

-ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5

โทร 052-004699 ต่อ 5148 และ 5149 เวลา 08.00 -16.00 น