แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

PACKAGE CT CHEST LOW DOSE

 

 


 

**หมายเหตุ**
- อัตราค่าบริการรวมค่าแพทย์แล้ว
- เป็นอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ทุกรายการไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
   ศูนย์ตรวจสุขภาพเชียงใหม่ราม เฮลเซ็นเตอร์ โทร 053-920373 เวลา 8.00 - 16.00 น. 
- ระยะเวลาแพ็กเกจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566