ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Test at home

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 


 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพเชียงใหม่ ราม เฮลท์เซ็นเตอร์ โทร 052-004623