วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 

 

หมายเหตุ

1.สามารถใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567

2.ติดต่อสอบถามและเข้ารับบริการ

- อายุ 4-15 ปี   แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 โทร 052-004603 เวลา 08.00-22.00 น.

- อายุ 15-60 ปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ เชียงใหม่ ราม เฮลท์เซ็นเตอร์ โทร 052-004623 เวลา 08.00-16.00 น.

3.ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการทางโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์