Premium Package

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

Premium Package

แพ็กเกจผ่าคลอด ราคา 120,000 บาท ( 3 คืน 4 วัน ) 

รับของขวัญสุดพิเศษ มูลค่ากว่า 15,000 บาท

 


 

รายละเอียดโปรแกรม Premium Package

 

 • ค่าห้องพัก Premier Suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน และค่าอาหาร)

 • ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร (ในรายการที่กำหนด)

 • การตรวจร่างกายสำหรับการคลอดบุตร (ในรายการที่กำหนด)

 • ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์สูตินรีเวช/กุมารแพทย์

 • แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด วิสัญญีแพทย์

 • ห้องพักของทารกและค่าบริการพยาบาล ในหอผู้ป่วยปกติ

 • ยา และวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด (ในรายการที่กำหนด)

 • การตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด (ในรายการที่กำหนด)

 • บริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ (Lactation Counseling)

 

 

ห้องพักหลังคลอด PREMIER ROOM

 

 

 

 

 

 

ของขวัญพิเศษ

 • กรอบรูปภาพแรกคลอด

 • ชุดเด็กแรกเกิดลิขสิทธิ์เฉพาะจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

 • Baby Set

 


 

ของขวัญพรีเมียม ประกอบด้วย Set A และ Set B

 

Set A

Set B

1. เครื่องปั๊มนม

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Premium Vaccine Package

(อายุ 2 ด.- 1 ปี)                          

-วัคซีนรวมโรค 6 โรค

-วัคซีนรวมโรค 5 โรค

-วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียจากไวรัสโรต้า

-วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ

-วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม

                  

2. หมอนรองให้นมบุตร

 (ขนาด กว้าง 30 ซม. X ยาว 62 ซม.)

2. Set ดูแลผิวมารดา และทารก

 

3. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ

  

3. แพ็กเกจตรวจฟันเด็ก

  (อายุ 6 เดือน- 18 เดือน)

4. แพ็กเกจตรวจฟันเด็ก

 (อายุ 6 เดือน- 18 เดือน)

4. ผ้ารัดหน้าท้อง

 

5. ผ้ารัดหน้าท้อง  

 

** สามารถเลือกได้เพียง  1 SET เท่านั้น**

 

 

 

ค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีทำหมันหรือผ่าตัดไส้ติ่ง 

 

รายการ

คิดค่าบริการเพิ่ม

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

4,000 บาท

ผ่าตัดคลอดและผ่าตัดไส้ติ่ง

3,500 บาท

ผ่าตัดคลอด, ทำหมัน และผ่าตัดไส้ติ่ง

7,500 บาท

 


 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อยู่นอกแพ็กเกจ

 

 •  ค่าใช้จ่ายในกรณีนอนโรงพยาบาลเกินวันที่กำหนดใน Package

 • การผ่าตัดทำขลิบในทารกแรกเกิด (Circumcision)

 • การผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้น (Release tongue tie)

 • ค่าใช้จ่ายในกรณีมารดาหรือทารกมีภาวะแทรกซ้อน

 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าพยาบาลพิเศษ ค่า MINIBAR ค่าอาหารสั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ 

 • ค่ายากลับบ้าน ในกรณีที่เป็นยาดังต่อไปนี้

           ยาเร่งน้ำนม (motilium)

           Antibiotics ทุกชนิด

           ยาทาป้องกันแผลเป็น

           ยาแก้ปวดชนิดพิเศษ Ultracet

           วัคซีนสำหรับมารดา (Tdap)

 •  ค่าตรวจเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการผ่าตัดโดยอายุรแพทย์ กรณีมารดาอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปหรือมีโรคประจำตัว

 •  นมผสม

 •  การฉีดยาหรือยาทาป้องกันแผลเป็น

​​​​​

 

เงื่อนไขในการรับบริการ 

 

- แพ็กเกจนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567

- ต้องฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เท่านั้น

- แพ็กเกจเป็นราคาเหมาจ่ายรวมค่าแพทย์และค่าบริการ โรงพยาบาลทั้งหมด

- ราคาแพ็กเกจไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรือบัตรสมาชิกโรงพยาบาลได้

   และส่วนเกินจากโปรแกรมการผ่าตัดคลอดบุตรแบบ Package ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่งหลังการผ่าตัดคลอดบุตร

- ลูกค้าไม่สามารถนำบัตรสมาชิก (VIP CARD) มาแสดงสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดจากอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ตามโปรแกรม

 

 


หมายเหตุ : รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

โทร 052-004699 ต่อ 1500