สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ด้วยแพคเกจวัคซีน

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยด้วย แพคเกจวัคซีน
---

เด็กแรกเกิด จนโต ควรได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ซึ่งช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย เพื่อที่จะเติบโตอย่างแข็งแรง
.
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้จัดทำแพคเกจวัคซีนสำหรับเด็ก อายุ 2 เดือน - 1 ปี
ราคา 11,000 บาท ประกอบไปด้วย
• วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไวรัสตับอักเสบบี
• วัคซีนโรต้า
• วัคซีนไข้หวัดใหญ่
• วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี
• วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
.
***หมายเหตุ***
: แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้วัคซีนแต่ละชนิดตามความเหมาะสม
: สามารถเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
: ราคาโปรโมชั่นนี้รวมวัคซีนพื้นฐานครบทุกชนิดในช่วงขวบปีแรก รวมถึงค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอุปกรณ์ แต่ไม่รวมค่าแพทย์
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม