ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นายแพทย์ พิษณุ มหาวงศ์

ชื่อ
นายแพทย์ พิษณุ มหาวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา :
ไทย/อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
2016-Present Associate Professor of Urology, Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chian gMai, Thailand
2013-2016 Assistant Professor of Urology, Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
2007-2013 Instructor, Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
2011-2012 Certificate in Research Fellow in Pediatric Urology, Division of Pediatric Urology, Department of Urology, UCSF Benioff’s Children Hospital, San Francisco, California, USA
2010-2010 Certificate in Neurourology and Female Urology, Continence and Pelvic Floor Center, Innsbruck University Hospital, Innsbruck University, Innsbruck, Tyrol, Austria
2009-2009 Certificate in Urology Preceptorship Program, Division of Urology, Department of Surgery, Tuen Mun Hospital, New Territories, Hong Kong SAR, China
2003-2007 Diploma Thai Board of Urology, Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
2000-2003 General surgical training, Department of Surgery, Lampang Hospital, Muang, Lampang, Thailand
1994-2000 Medical Degree, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 แผนกกระบบทางเดินปัสสาวะ
เสาร์ 00:00 - 00:00 แผนกกระบบทางเดินปัสสาวะ