ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

แพทย์หญิง วชิราภรณ์ สุจริตวณิชพงศ์

ชื่อ
แพทย์หญิง วชิราภรณ์ สุจริตวณิชพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาและคุณสมบัติ
1. M.D. (1st honor) 2000, Srinakarinwirot University
2. Master in Dermatology (MSC. in dermatology), Boston University School of Medicine (honor), 2005
3. Research Fellowship , Boston University School of Medicine
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อังคาร 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
ศุกร์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม เชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์
พุธ 00:00 - 00:00 ศูนย์ผิวหนังและความงาม