บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เภสัชกร (IPD,ห้องยาฉีด)
พนักงานเปล(OPD)
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
พนักงานช่างเทคนิค
พนักงานแม่บ้าน (ห้องผ้า , วอร์ด )
พนักงานประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก(kidcort)
พนักงานประชาสัมพันธ์

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม