บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาล (IPD เด็ก)
นักกายภาพบำบัด
พนักงานช่วยการพยาบาล  (IPD เด็ก, IPDผู้ใหญ่, IPD Inter, OPDเด็ก, OPD ศัลยกรรม, Nursery)
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ห้องยาผู้ป่วยนอก)
พนักงานช่างเทคนิค
พนักงานต้อนรับ
พนักงานดูแลและนำพาผู้รับบริการแผนกเด็ก (Kidcort)
พนักงานแม่บ้านห้องปฏิบัติการ

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม