บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel. 053–920300
Fax. 053-224880
E- mail : chiangmairam@chiangmairam.com

ศูนย์บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 24 ชั่วโมง
053-920320
ศูนย์รักษาอัมพาต 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินเชียงใหม่ ราม 24 ชั่วโมง
053-920330

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

พยาบาล (OPD OBG-EENT, OPD Med)
พนักงานช่างซ่อมบำรุง
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่าย Contractต่างประเทศ)
พยาบาลประจำแผนกประสานงานผู้ป่วยต่างประเทศ
พนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานโอเปอร์เรเตอร์
พนักงานช่วยการพยาบาล

แผนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เส้นทางมาโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม