โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
July 19 / 2017

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับมร.คะซึโนริ คาวาดะ         โอกาสดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร รพ.เชียงใหม่ ราม เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับ            มร.คะซึโนริ คาวาดะ ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สถานกงสุลใหญญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่