โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบสิ่งของที่จำเป็นและเงินบริจาคให้แก่นักเรียน ห้องเรียนคลื่นที่บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
January 17 / 2024

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยคณะกรรมการโครงการ CSR พร้อมด้วย ตัวแทนหัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมอบสิ่งของที่จำเป็นและเงินบริจาคให้แก่นักเรียน ห้องเรียนคลื่นที่บ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนในการอนุรักษ์ผืนป่า โดยมอบอุปกรณ์ดับไฟ และสิ่งของอุปโภคบริภาค ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า โดยมี คุณ วรุฒ ศรีดวง นักวิชาการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

#การให้ไม่มีที่สิ้นสุด

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม