กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีโอกาส ฉลองครบรอบ 19 ปี การเปิดให้บริการ Starbucks Thailand ณ Starbucks Coffee Drivethrue
December 04 / 2017

 

 

นพ.ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีโอกาส ฉลองครบรอบ 19 ปี การเปิดให้บริการ Starbucks Thailand ณ Starbucks Coffee Drivethrue โครงการ Chiangmai Ram Complex       

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560