โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ
December 06 / 2017

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารและทีมหัวหน้าแผนกให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ประจำประเทศไทย โอกาสเข้าเยี่ยมชมงานการบริการของโรงพยาบาลฯ และโครงการศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม โดยมีทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ แนะนำ และคอยตอบข้อซักถาม แก่คณะผู้เยี่ยมชมจากกงสุลอเมริกา  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560