โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับกุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ณ โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม
December 06 / 2017

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับกุมารแพทย์โรคระบบหายใจ

 ณ โรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้เกียรติมอบดอกไม้ต้อนรับ แพทย์หญิงนรมน นันทชารักษ์   กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ในโอกาสที่เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็ก เชียงใหม่ ราม เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น  ให้ได้รับการดูแลอย่างสะดวกรวดเร็วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560