โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการนักปั่น เพื่อพิชิตยอดดอยอินทนนท์
March 16 / 2019

 

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการนักปั่น เพื่อพิชิตยอดดอยอินทนนท์ 

               โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และโรงพยาบาลในเครือรามคำแหง ร่วมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ในกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   ครั้งที่ 12 ” โดยได้จัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาล ช่วยเหลือปฐมพยาบาล แก่นักปั่นกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบริการจุดฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยเลเซอร์ระงับปวด โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ณ บริเวณจุดกม.31 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562