กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
March 08 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       

            โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ และ นพ.ภัทรพงศ์ กีฬาแปง กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์          ( บสพ. ) โอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีการรักษาของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

             โดยได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ขยายหลอดเลือด ( Cath lab ) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardia Rehabilitation ) หุ่นยนต์จัดยา รวมทั้งเทคโนโลยี Ipad  Smartward ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม