โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ ปีที่ 58 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดเชียงใหม่
November 01 / 2023

 

วันที่ 1 พ.ย. 66  คุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ  ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนกรรมการบริหาร ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ ปีที่ 58 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  

.

โดยภายในงานได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล แก่ผู้รับเข้าบริการธนาคาร และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม