โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและ อาจารย์แพทย์”
April 21 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหารและ อาจารย์แพทย์”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และอาจารย์แพทย์”  โดยมีแพทย์ หัวหน้าแผนก และพนักงานทุกระดับเข้ารดน้ำดำหัว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองอันดีงามของล้านนาประจำปี 2561 ณ โถงชั้น 3  โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561