โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง
August 29 / 2018

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง

 

          โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดยทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง โอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หัวข้อ “ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ” โดยมีทีมหัวหน้าแผนกต่างๆ แนะนำและคอยตอบข้อซักถาม แก่คณะผู้เยี่ยมชมจากการประปานครหลวง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหอพักโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561