โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ดนตรี จิตอาสา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ”
December 06 / 2018

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ดนตรี จิตอาสา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “ ดนตรี จิตอาสา บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ” โดยนพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์ นำโดยนพ.ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามและคุณประเวศ สุบงกช Director พร้อมคณะจากวงดนตรี Sound Post Chamber Orchestra เชียงใหม่ โดยได้ขออนุญาตอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงพร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักร้องจิตอาสา โดยมีแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมกัน เพื่อมอบความสุข และความเพลิดเพลินผ่านเสียงเพลงแก่ผู้รับบริการโรงพยาบาลฯ ณ บริเวณโถงผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561