โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”
August 29 / 2019

 

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ผู้บริหาร และตัวแทนบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จัดงาน “เสวนาจิบน้ำชายามบ่าย”

 

             โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ทีมหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และทีมบริหาร ตัวแทนจากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เสวนาจิบน้ำชายามบ่ายเพื่อเป็นการขอบคุณทาง บริษัทประกันชีวิตในโอกาสให้ความไว้วางใจให้โรงพยาบาลได้ดูแลสุขภาพแก่ผู้รับบริการมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แต่ผู้รับบริการ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.รัตติยา ชีวเกรียงไกร แพทย์ชำนาญเฉพาะทางมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยา ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ เรื่อง มะเร็งร้าย...ภัยใกล้ตัวแก่ตัวแทนประกันฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมศูนย์กายภาพบำบัด โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านม