โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
September 28 / 2020

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. )จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานประชุมพนักงานประจำปี 2563 โดยมีคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงให้บริการจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา