โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความร่วมมือภาครัฐเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
May 11 / 2021

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความร่วมมือภาครัฐเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่

  • ท่านสามารถทำการจองฉีดวัคซีนด้วยตนเองผ่านระบบ “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย - 31 ก.ค. 2564 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มวันในการฉีด ผ่านทาง Facebook Fanpage โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Chiangmai Ram Hospital

**ณ ปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลยังไม่มีบริการฉีดวัคซีนทางเลือก หากพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็ว**

.