โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีโอกาสไทยนิวส์ครบรอบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49
August 08 / 2018โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แสดงความยินดีโอกาสไทยนิวส์ครบรอบ 48 ปี ก้าวสู่ปีที่ 49
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เป็นตัวแทนกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีโอกาสหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ครบรอบ 48 ปี และก้าวสู่ปีที่ 49 โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ        (ลิ้มจรูญ ) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานไทยนิวส์  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา