โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันเหตุเพลิงไหม้และการอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
June 30 / 2022

 

วันที่ 22/6/65 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร เป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันเหตุไฟไหม้และการอพยพหนีไฟ ร่วมกับบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้าและมีการสาธิตวิธีควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น เหตุจากเตาแก๊สในห้องครัว โดยในช่วงเย็น ได้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ภายในอาคาร ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ โดยมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ แจ้งหัวหน้าแผนก ส่งสัญญาณเตือนภัยให้หน่วยผจญเพลิง ช่างและรปภ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และแจ้งหน่วยงานดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าปฏิบัติการควบคุมเพลิง  ซึ่งเป็นการร่วมฝึกซ้อมสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ลุล่วงไปด้วยดีตามมาตรฐานระบบการจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

 

การฝึกซ้อมดังกล่าวถือเป็นการเน้นย้ำบทบาทหน้าที่กับบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จริง  เพื่อให้พนักงาน ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้มั่นใจถึงความปลอดภัย