รักษาเส้นเลือดสมอง “ตีบ-แตก-ตัน” ไม่ต้องผ่าตัด
August 25 / 2022

 

 


ใคร ๆ ก็อยาก ‘ทำงานด้วยสมอง’ เพราะแสดงให้เห็นว่าเราเองก็ใช้ความคิดในการทำงานนะ แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าจริง ๆ แล้วสมองนั้นทำงานยังไง  จริงๆแล้วสมองมีการทำงานที่ซับซ้อน และยังไม่มีใครที่รู้ถึงขั้นตอนการทำงานของสมองโดยสมบูรณ์ถึง 100% 

 

สมองมนุษย์ มีการทำงานร่วมกันหลายส่วนประสานกันจนเป็นวงจรที่สมบูรณ์ด้วยเซลล์สมองจำนวนมากกว่าแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันเป็นร่างแหขนาดใหญ่      ส่งสัญญาณระหว่างกัน  โดยจะแปลการรับรู้ข้อมูลหรือการกระตุ้นจากภายนอก  สมองจะส่งสัญญาณออกมาเป็นรูปแบบกระแสไฟฟ้า  ผ่านจุดส่งที่เรียกว่า ‘ปลายAxon’ ไปยังจุดรับกระแสประสาทที่เรียกว่า ‘ปลายDendrite’ ซึ่งสมองของมนุษย์มีความยืดหยุ่นมนการทำงานสูงมาก  โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ  เรียกได้ว่า  หากเซลล์สมองยิ่งมีความซับซ้อนเท่าไหร่  ก็ยิ่งแสดงถึงความฉลาดมากเท่านั้น

 

สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ได้แก่

 

-  สมองส่วนหน้า (Forebrain)  โดยที่ยังแบ่งออกเป็นหลายส่วน  เช่น Celebrum ทำหน้าที่เรียนรู้ รับรู้ข้อมูล และ ประมวลผลทางประสาทสัมผัส เป็นต้น  ซี่งสมองส่วนหน้ามีขนาดใหญ่ และ มีรอยหยักมากที่สุด

-  สมองส่วนกลาง (Midbrain)  จะทำหน้าที่ในการเป็นส่วนกลางในการประสานระหว่างสมองส่วนหน้า และ สมองส่วนท้าย  อีกทั้งทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของลูกตา และ การได้ยินด้วย

-  สมองส่วนท้าย (Hindbrain)  ทำหน้าที่ด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

*  Celebellum     ทำหน้าที่ในการควบคุมการทรงตัว และ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

*  Pons     ส่วนนี้คอยทำหน้าที่หลายอย่าง  เช่น การเคลื่อนไหวบนใบหน้าจากการสัมผัสและเจ็บปวด , การเคี้ยวอาหาร , การหลั่งของเหลว เป็นต้น

*  Medulla     ส่วนนี้อยู่บริเวณติดกับไขสันหลังบริเวณท้ายสุดของสมอง  จัดเป็นเส้นทางหลักของกระแสประสาท  และควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ  เช่น  การเต้นของหัวใจ , การหายใจ , การย่อยอาหาร , การยืดและหดตัวของเส้นเลือด  เป็นต้น 

 

 

สมอง มีหน้าที่สำคัญและสลับซับซ้อนมากหากเราไม่ดูแลสมองของเราให้ดีอาจทำให้เกิดอาการของ “โรคหลอดเลือดสมอง” หรือ “Stroke” เป็นสาเหตุของอัมพาตเฉียบพลันได้  หากรักษาไม่ทันภายใน 4.5 ชม.  ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนกับหลอดเลือดสมองคือ “แตก ตีบ ตัน” เกิดขึ้น  ทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนั่นเอง

 

 

ดังนั้น  เราจึงต้องดูแลสมองของเราให้ดีที่สุด  ซึ่งหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว  ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ  ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 124 Slices) ที่ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าการเอกซเรย์แบบปกติ  และสามารถประเมินประสิทธิภาพในการไหลเวียนของหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ  ไปจนถึงการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบแบบไม่ต้องผ่าตัด  โดยเป็นการให้ยาสลายลิ่มเลือดในเบื้องต้น  หลังจากนั้นจะทำการสลายลิ่มเลือดโดยการสอดสายสวน (Catheter) จากบริเวณขาหนีบเข้าไปยังหลอดเลือดแดงในสมองตรงบริเวณที่มีลิ่มเลือดอุดตันอยู่  ก่อนที่แพทย์จะดึงลิ่มเลือดออกมาเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต  ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการนี้จะทำให้ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน  มีความปลอดภัยมากขึ้น  ลดอัตราเสี่ยง  และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติกับคนที่เรารักได้อย่างยาวนานต่อไป    

 


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร. 052 004699