โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการทางการแพทย์
October 24 / 2022

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ หั่นตระกูล กรรมการบริหาร และคุณกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ในโครงการ Health Champion (Muangthai Life Top Heath & CI agent) สร้างนักขายมืออาชีพด้านประกันสุขภาพ โดยมีตัวแทน จำนวน 30 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงินและสุขภาพ

ทั้งนี้  ได้เข้าเยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ ในด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แต่ผู้รับบริการ เพื่อเป็นความรู้แก่ตัวแทนในการพัฒนาด้านการขายและแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับวิชาชีพ

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม