โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการให้บริการโรงพยาบาล
December 21 / 2023

วันที่ 21 ธ.ค. 66 ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.เชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ โดยมี Mr.Justin Reid, Management officer (CG’s representative) , Ms.Sarah Kieffer, Nurse Practitioner from US Embassy Bangkok และ คุณขวัญชนก เด่นปิยวิจิตร พยาบาลวิชาชีพประจำกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์เชียงใหม่ ราม โดยมีทีมพยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ต่างๆ แนะนำ และคอยตอบข้อซักถาม แก่คณะผู้เยี่ยมชมจากกงสุลอเมริกา

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม