“มะเร็งปอด” รู้เร็ว รักษาได้
November 24 / 2022

“มะเร็งปอด” จะเป็นโรคที่พบได้มากในเมืองไทย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของทั้งเพศชายและหญิง ทั้ง ๆ ที่อันที่จริงแล้วโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้...หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้น แต่ในกรณีที่มันเกิดการลุกลามแล้วก็ใช่ว่าจะ “หมดทางรักษา”  โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่ง “ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด” มีโอกาสการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นได้ด้วย “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์” ซึ่งช่วยให้มีตัวเลือกในการรักษามะเร็งปอดมากขึ้น

 

 

“มะเร็งปอด”  เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ส่วนใหญ่ 75 % ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่ตรวจพบเพราะมีอาการมากแล้วจึงลุกลามไปสู่อวัยวะอื่น...หากยังอยู่ในระยะต้นมักไม่ออกอาการแต่สามารถตรวจพบจากการคัดกรองด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์แบบรังสีต่ำ ที่เรียกว่า CT  Chest Low Dose

 

 

 

 

 ... ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยและส่งผลกระทบต่อปอด ทำให้ปอดต้องต่อสู้และทำงานหนักเมื่อต้องเจอฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้ง COVID-19 และกว่าที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้ตัวและไปพึ่งพาหาหมอให้ตรวจก็จะพบว่าได้ลุกลามถึงระยะที่เป็นมากแล้ว จึงเป็นผลให้รักษาได้ช้าจนผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างมากแล้ว “พญ. รัตติยา ชีวเกรียงไกร...อายุรแพทย์ชำนาญเฉพาะทางมะเร็งและโลหิตวิทยา”  ได้ให้ข้อมูลโดยอธิบายว่า  

“...มะเร็งปอดมี 2 ชนิด ๆ แรกคือ ชนิดเซลล์เล็ก ซึ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่า ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว การรักษาจะไม่ใช้วิธีการผ่าตัดแต่มักรักษาโดยการใช้ยาหรือฉายรังสี เว้นแต่ว่าถ้าเป็นระยะต้นมาก ๆ ก้อนเล็กมาก ๆ ก็อาจใช้การผ่าตัดร่วม,,,อีกชนิดจะเป็น มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก ซึ่งจะพบได้บ่อยกว่าชนิดเซลล์เล็ก ถ้าตรวจพบในระยะต้นสามารถหายขาดได้จากการผ่าตัด ถ้าเป็นระยะที่ลุกลามแต่ยังไม่แพร่กระจายอาจหายได้จากการผ่าตัด...เคมีบำบัด...ภูมิคุ้มกันบำบัด...รังสีวิทยา ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มอัตราการหายขาด โดยจะพิจารณาเลือกการรักษาตามชนิดย่อยของมะเร็ง ในการรักษาหลายวิธี ทั้งนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีส่วนต่อการช่วย "ผู้ป่วยมะเร็งปอด" ให้มีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น โดยปัจจุบันมีตัวเลือกในการรักษามะเร็งปอดมากขึ้นกว่าในอดีต มีทั้ง การให้ยาแบบมุ่งเป้า หรือ Targeted Therapy ที่สามารถออกฤทธิ์ไปที่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ...กับ ยาภูมิคุ้มกันบำบัด มาช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันร่างกายให้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้...ซึ่งยาเหล่านี้นอกจากจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมแล้วยังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการกำจัดเซลล์มะเร็ง ทั้งยังทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแทบจะไม่พบผลข้างเคียงที่พบบ่อยในยาเคมีบำบัด เช่น ผมร่วง คลื่นไส้ อาเจียน มือเท้าชา และภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเม็ดเลือดขาวต่ำ และล่าสุด ยังมีการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดผสมผสาน ซึ่งเป็นการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดร่วมกับยาเคมีบำบัด และ / หรือ ยาต้านการสร้างหลอดเลือด พบว่านอกจากจะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองและยืดระยะเวลาตอบสนองต่อยาแล้ว การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดผสมผสานยังช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ในระยะยาวอีกด้วย การพิจารณาแนวทางการรักษาขึ้นต้องอาศัยดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยจากโรคและปัจจัยจากผู้ป่วย เช่น ระยะของโรค ตำแหน่ง ขนาดของก้อนเนื้อ สภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน รวมไปถึงสิทธิการเข้าถึงการรักษา และยังต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาค่ะ...”

 

“ การสูบบุหรี่ ” ส่งผลให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 10-30 เท่า เนื่องจากสารในบุหรี่สามารถทำลายเซลล์ปอด ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ เพราะฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการไม่สูบบุหรี่ ไม่สัมผัสควันบุหรี่ และใส่ใจกับฝุ่น PM2.5 อยู่ในที่อากาศถ่ายเทเพื่อลดการสัมผัสก๊าซเรดอน รวมถึงต้องเปิดเครื่องดูดควันเวลาทำอาหารเพื่อให้อากาศระบายถ่ายเทได้ดี และควรพิจารณาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

 

 

การตรวจหามะเร็งปอด ขั้นพื้นฐานเริ่มจากการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด โดยอาจรวมถึง “การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอก” และหากพบความผิดปกติ  ..อาจต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ซึ่งมีหลายวิธี ตั้งแต่ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์ หรือ ไม่ก็เข้ารับ การส่องกล้อง เพื่อตัดก้อนเนื้อไปตรวจ

นอกจากนี้ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้ว โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สามารถตรวจ ยีนกลายพันธุ์ของมะเร็งและการตรวจโปรตีนที่มะเร็งผลิตออกมายับยั้งเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยตรวจเพิ่มเติมจากชิ้นเนื้อที่ตัดไป หรือจะตรวจเลือดดูในการกลายพันธ์ของยีนมะเร็งในเลือดในกรณีชิ้นเนื้อมีขนาดเล็กไม่พอต่อการตรวจ ซึ่ง...หากมียีนกลายพันธุ์ที่สามารถรักษาด้วยการใช้ยารักษาแบบมุ่งเป้าจะทำให้กำจัดเซลล์มะเร็งได้ตรงจุด

 


แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด >> https://www.chiangmairam.com/readpackage/118

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์  

โทร 052-004623 เวลา 8.00 - 16.00 น.