“นอนกรน” เสี่ยงอันตรายหยุดหายใจขณะหลับ
January 23 / 2023

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มักจะออกอาการง่วงหงาวหาวนอนขณะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจประจำวันโดยที่นอนมากพอแล้วแต่ยังรู้สึกง่วงทั้งวัน...ขณะที่อีกหลาย ๆ คน เกิดอาการสะดุ้งตอนกลางคืนบ่อยแม้จะหลับ หรือพบว่ามีแผลตามร่างกายเมื่อตื่นนอนแล้วและจำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมา เพราะเวลาหลับไม่รู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้น จะมีก็เฉพาะคนรอบข้างเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าพฤติกรรมของเราขณะหลับอยู่นั้นเป็นอย่างไร 

 

 


โดยปกติทั่วไปปัญหาหลักของการนอน คือจะส่งเสียงกรนดัง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ตัวผู้นอนกรนเกิดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วยังทำให้ผู้ที่นอนข้าง ๆ พลอยนอนไม่หลับจากเสียงดัง...แต่ในเมื่อการนอนกรนเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปจึงมักถูกมองข้ามและคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วการนอนกรนเป็นหนึ่งในภาวะผิดปกติของการนอนหลับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากทีเดียว "ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ” จะก่อให้เกิดผลเสียตามมาหลายประการ ซึ่ง “นพ.ปวิน บัดติยา...แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ” ประจำ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” อธิบายว่า 

“...เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีภาวะอาการอย่างมากเพราะมันจะนำไปสู่เกิดโรคอื่น ๆ ที่มีความรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิตตามมาได้หากไม่ได้รับการรักษา เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ ภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ความอ่อนเพลียในตอนกลางวันผลกระทบจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจส่งผลให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ระหว่างขับรถ ซึ่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะผิดปกติที่พบมากในผู้ที่มีปัญหานอนกรน และเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอากาศสามารถไหลเข้าสู่ปอดได้น้อยลง จนถึงขั้นไม่มีอากาศไหลเข้าสู่ปอดเลยเป็นเวลายาวนานถึง 10 วินาที  หรืออาจยาวนานกว่านั้นในบางกรณี ปัญหาที่ตามมาคือออกซิเจนในเลือดจะต่ำลง ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้พบได้มากในผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอาจพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง...

จึงอาจกล่าวได้ว่า โรคหยุดหายใจขณะหลับที่มาร่วมกับอาการนอนกรนเป็นโรคที่อันตราย และควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ดังนั้น  โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจึงได้เปิดให้บริการตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับด้วย Sleep Test  ซึ่งการตรวจแบบนี้เป็นการตรวจ   เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ใน​ร่างกายระหว่างที่คุณนอนหลับ สามารถตรวจวัดระดับความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับ    วัดระดับออกซิเจนขณะหลับ วัดระดับออกซิเจนในแต่ละท่านอน วัดระดับความดังของเสียงกรน วัดระดับการนอน และอัตราการเต้นของหัวใจ เช็คว่านอนท่าไหนหยุดหายใจมากที่สุด ตลอดจนการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมขณะนอนหลับ เพื่อให้ทราบค่าความดันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับอย่างเหมาะสมครับ...”

 


ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วย Sleep Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

ข้อดีของการตรวจ 

   - สามารถนำเครื่องกลับไปทดสอบที่บ้านได้

   - สามารถตรวจเองและจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

   - สามารถบอกคุณภาพในการนอนของผู้รับการตรวจแต่ละรายว่าเป็นอย่างไร-หลับได้ดี หรือหลับสนิทแค่ไหน มีปัญหาในขณะนอนหลับหรือไม่

   - สามารรถะวิเคราะห์การนอนหลับโดยเป็นการตรวจที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของ “โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น”

 

 

กลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจ

- ผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือมีน้ำหนักตัวเกิน

- ที่มีโรคประจำตัว เช่น หัวใจวาย ไตวาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน

 

 

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจ 

- หลีกเลี่ยงการดื่ม กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักหลังเที่ยง

ไม่ควรใส่น้ำมันหรือครีมแต่งผม

ควรปรับท่านอนให้อยู่ในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด

- การใช้ยารักษาโรคประจำตัวเป็นมานาน เช่น ยาลดความดันโลหิต ยารักษาเบาหวาน หรือ ยานอนหลับก็อาจไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนตรวจ อย่างไรก็ดีควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่และแพทย์ทราบไว้ก่อน

 

 

หลังจากตรวจแล้วในช่วงเช้าสามารถตื่นได้ตามเวลาปกติ  และนัดเวลากับเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดไว้ตามร่างกายเพื่อนำกลับไปวิเคราะห์ผลและตรวจสอบโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับต่อไป

 

แพ็กเกจตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Test at home >>  https://www.chiangmairam.com/readpackage/119


ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ตรวจสุภาพ โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ 

โทร 052 004623