ตรวจหา "มะเร็งเต้านม" ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ
March 10 / 2023

 

 

 

“มะเร็งเต้านม” เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงไทยมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูก ด้วยเหตุที่โรคมะเร็งเต้านมอาจเกิดขึ้นโดยที่คุณผู้หญิงไม่ทันรู้ตัว เพราะฉะนั้นการตรวจเต้านมเป็นประจำจึงจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการปกป้อง “มะเร็งเต้านม” “นพ.ไตรจักร ซันดู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ผ่าตัดผ่านกล้อง” ประจำ “รพ.เชียงใหม่ ราม” ได้ให้ข้อมูลว่า

“...ในระยะแรกของโรคนี้จะไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆ ออกมาปรากฏให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมไม่รู้ตัวว่ามีโรคร้ายแฝงอยู่ในตัวนอกเสีย    จากว่าจะได้รับการตรวจด้วยเครื่อง Mammogram...ส่วนอาการที่มักปรากฏเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติที่เต้านมจะมีด้วยกันหลาย อย่างได้แก่...คลำพบก้อนเนื้อที่เต้านม หรือใต้รักแร้...ช่วงไม่มีประจำเดือนมีอาการเจ็บบริเวณเต้านม...มีของเหลวหรือเลือดไหลออกมาจากเต้านม...เกิดผื่นคันที่เต้านมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้...ลักษณะรูปร่างเต้านมที่เปลี่ยนไปจากเดิม...กดที่เต้านมแล้วผิวหนังบุ๋ม...แต่ถึงแม้ว่า  จะคลำไม่เจอก้อนนั่นไม่ได้หมายความว่าเราปลอดภัยเนื่องจากก้อนมะเร็งเต้านมมีขนาดเล็กใหญ่ตามระยะของมะเร็งทั้ง 4 ระยะโดยจะมีขนาด เล็กสุดอยู่ที่ 1 เซนติเมตรเท่านั้น..” ส่วนที่ว่า ควรจะต้องตรวจหามะเร็งเต้านมเมื่อใดนั้น “คุณหมอไตรจักร” ให้ความกระจ่างว่า

“...การตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยตัวเอง ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปี ส่วนทางด้านการตรวจเต้านมโดยแพทย์ ก็ควรเริ่มอายุที่ 40 ปี   ขึ้นไปเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งนอกจากการตรวจด้วยตนเองและการตรวจโดยวิธีทางการแพทย์โดยปกติแล้ว ยังมีการตรวจมะเร็งเต้านม      ด้วยวิธี ตรวจแมมโมแกรม ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่สตรีที่มีวัย 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็แนะนำว่าควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจต้องรับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมเร็วกว่าปกติครับ...”    

 

ระยะของมะเร็งเต้านม แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 เชื้อจะยังไม่กระจายและก้อนมะเร็งจะมีขนาดเล็กว่า 2 เซนติเมตร.

ระยะที่ 2 เชื้อมะเร็งอาจเริ่มแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองซึ่งก้อนเนื้อจะมีขนาด 2-5 เซนติเมตร..

ระยะ 3 เชื้อจะเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองอย่างมากทำให้เนื้อบริเวณรักแร้ติดกับอวัยวะใกล้เคียง ในระยะนี้ก้อนเนื้อจะมีขนาดมากกว่า 5 เซนติเมตร

ระยะที่ 4 เชื้อจะแพร่ไปสู่อวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น สมอง กระดูก หรือปอด เป็นต้น ระยะนี้ก้อนเนื้อจะโตขึ้นได้หลายขนาด

 

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม

1.อายุ 40 ปีขึ้นไป

2.การดื่มแอลกอฮอล์

3.ไม่ออกกำลังกาย

4.การทำกิจกรรมที่ได้รับรังสีในปริมาณสูง

5.การทานยาคุม

6.คนในครอบครัวเคยเป็นหรือจากการกลายพันธุ์ของยีน

 

 

การตรวจหามะเร็งเต้านม ดิจิตอลแมมโมแกรม”  ช่วยให้แพทย์ได้มีภาพวินิจฉัยด้วยความคมชัดสูงสามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ ของเต้านมได้ชัดเจนโดยเฉพาะเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่มีความแม่นยำสูงถึง 90% 

 

 

 

 

 

การตรวจแมมโมแกรม โดยเฉพาะสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจเอกซเรย์เต้านมปีละ 1 ครั้ง และควรตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เป็นประจำอย่างน้อย เดือนละครั้งหลังหมดประจำเดือน 7-10 วัน เพื่อการตรวจหามะเร็งเต้านมให้ได้แต่เนิ่น ๆ 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร 053-920300