CMR FUNRUN 2023 เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
November 06 / 2023

 

 

วันที่ 5 พ.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  ร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม งาน  MINI Marathon CMR FUNRUN 2023  นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิยต์ , นพ.ประมุข อุณจักร , ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล  และคุณศานติ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนหันมาสนใจใส่ใจดูแลสุขภาพ 

.

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจาก Jetts Fitness ในการวอร์มอัพร่างกายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางธรรมชาติ

.

ขอบคุณนักวิ่งและผู้สนับสนุนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  “CMR FUNRUN 2023” อย่างอบอุ่นใน ครั้งนี้

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

#CMRFUNRUN2023

#สวนสัตว์เชียงใหม่