โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
June 16 / 2023

 

 

 

วันที่ 16 มิ.ย. 66 คุณสุมนมาลย์ ธนโชติ หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ และ คุณสรญา ศิริวาท หัวหน้าแผนกทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Frist Aid) ให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัตงาน Thai Public Broadcasting service (Thai PBS) โดยมีผู้ร่วมฝึกอบรมกว่า 30 คน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

.

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม