โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพ ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
August 08 / 2023


 

 

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายแพทย์ ประชา กัญญาประสิทธิ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง พร้อมด้วย คุณศุภลักษณ์ วีรเดชะ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินเพื่อขอต่ออายุการรับรองคุณภาพ ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน  (Re – accreditation)  ครั้งที่ 1 ในงานสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงนามความร่วมมือ มอบโล่และใบรับรอง แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองด้านโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์    3 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ