โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
January 18 / 2024

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร พร้อมหัวหน้าแผนก ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และระบบงานด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล Smart Solution ผ่านแอพลิเคชัน iPad smart ward ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหอพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม