โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่
January 24 / 2024

 

 

วันที่ 24 ม.ค. 67 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ เชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่