โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดพิธีวางเสาเอก ก่อสร้าง “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2”
March 13 / 2024

 

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ภายใต้กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหงเชียงใหม่ จำกัด นำโดย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ เป็นประธาน พร้อมทีมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และกรรมการบริหารในเครือเชียงใหม่  ลำพูน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และได้รับเกียรติจาก คุณอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คุณประพันธ์ บูรณุปกรณ์ คุณณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง คุณยุวบูรณ์ ศักดิ์สม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองเข้าร่วมพิธีวางเสาเอกในครั้งนี้

 

 

โดยพิธีวางเสาเอก ได้อาราธนาพระครูวิธานวรกิจ รองเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พร้อมคณะสงฆ์ 8 รูป ประกอบพิธี เพื่อดำเนินการก่อสร้าง “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2” (ปอยหลวงเดิม) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยการก่อสร้าง “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2” เป็นอาคารสูง 7 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รับผู้ป่วยนอนได้ถึง 59 เตียง กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2568 ด้านงานวางเสาเอกครั้งนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ไพลอน จำกัด(มหาชน) การออกแบบอาคารได้รับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยบริษัท REUN DESIGN STUDIO จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้างโดยบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

 

ทั้งนี้ทีมผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณก่อสร้างดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโต การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย พฤติกรรมของประชาชนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กในเชียงใหม่ที่มีความต้องการรับการรักษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าห้องพักสำหรับเด็กไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงได้ขยายการบริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้น โดยเฟสแรกจะดำเนินการก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลขนาด 7 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี และในอนาคตจะดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 2 เป็นอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยนอนได้ 250 เตียง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในยุคปัจจุบันทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ รวมถึงการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางด้านแพทย์เฉพาะทาง เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม