โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง เพื่อทำความรู้จัก แนะนำโรงพยาบาล ในเรื่องของศักยภาพ ความพร้อม ในการดูแลผู้ป่วยจีน
May 13 / 2024

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม นำโดย ทพ. ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ เฉิน ไห่ผิง เพื่อทำความรู้จัก แนะนำโรงพยาบาล ในเรื่องของศักยภาพ ความพร้อม ในการดูแลผู้ป่วยจีน รวมไปถึงเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยกลับต่างประเทศ (Repatriation Service) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านทางการแพทย์

 

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ

#โรวพยาบาลเชียงใหม่ราม